Hoppa till innehåll
PLAN PLAN

3-4 aug: Utlån till Vux och SFI

5-7 aug: Stängt

10-14 aug: KU-dagar för personalen - här ställs alla läromedel in i utlåningslokalen - mentor och/eller ämneslärare ordnar detta i samarbete med Mediateket.

17 aug: Utlåning till ettorna i Mediateket. Datorintroduktion i AF18?

18-21 aug: Utlåning till tvåor och treor i AF16 enligt uppställt schema. 

Här samlas all planering kring utlämning av datorer (surfplattor?) och läromedel till ettorna i augusti 2015 samt utlåning av nya läromedel till tvåorna, treorna och dagarna efter skolstarten. För en bakgrund till förändringarna, läs här.

Det som kommer hända är som så att vi koncentrerar utlåningen av böcker till alla elever i år 1-3 till de första dagarna. Eleverna får då låna alla sina läroböcker samtidigt som de får låna sin dator. 

Det är ett arbetsmaterial och kan ändras in i det sista. 

18-21 AUGUSTI (BL.A. TVÅOR OCH TREOR) 18-21 AUGUSTI (BL.A. TVÅOR OCH TREOR)

Utlämning till övriga klasser i AF16

Tvåorna och treorna får hämta sina nya läromedel den 18-21 augusti - även dessa läromedel är framtagna av mentor/ämneslärare innan skolstarten. De ettor som inte kunnat vara med på uppropsdagen kan hämta sina datorer vid tiderna för eftersläntrare (onsdag-fredag). 

Schema för utlämning av läromedel

Tisdag (Mediateket är i övrigt stängt)

10:00 - SA
(SA13: Har lektion i AF10 och AG9 // SA14: Har engelska i AE7)

10:45 - TE
(TE14 har fysik i AG32 // TE13 har svenska i AD2)

11:45 - STÄNGT

12:45 - HA, VO
(HA13 slutar sin lektion med Michael Drebäck 5 minuter innan - skicka dem till AF16 // HA14 har rast men kommer att sägas till av lärare // VO13 har VO-timmar // VO14 har historia i AD6)

13:30 - IN, EE, FT, NA, NATE
(IN13 har svets // IN14 har industritimmar // EE13 har lektion i El 1 // EE14 har lektion // FT13 och FT14 har fordonstimmar // NA13 har matematik i AG10 // NATE14 har fysik i AG32)

14:15 - EK
(
EK13 har engelska i AE7 samt specialidrott (vissa elever)  // EK14 har svenska)

Onsdag

Öppet kl 08-12 och 13-15 för eftersläntrare. Mediateket är bemannat samma tider.

Torsdag

Öppet kl 08-12 och 13-15 för eftersläntrare. Mediateket är bemannat samma tider.

Fredag

Öppet kl 08-12 och 13-14 för eftersläntrare. Mediateket är bemannat samma tider. 

27-31 JULI (LÄRARE PÅ VUX) 27-31 JULI (LÄRARE PÅ VUX)

Vuxenutbildningens lärare behöver ge visst stöd till Mediateket. 

Lärarna behöver se över om kurslitteraturen stämmer i de lärarledda ämnena. Hela kurslitteraturlistan hittar ni här. E-posta Peter om eventuella ändringar, så att detta finns chans att bli klart innan skolstart för eleverna. 

3-4 AUGUSTI (VUX- OCH SFI-ELEVER) 3-4 AUGUSTI (VUX- OCH SFI-ELEVER)

Vuxelever (och delvis även SFI, även om just SFI går hela året) börjar sina nya kurser den 3 augusti. Vi räknar därför med en "anstormning" av vuxelever den 3 och 4 augusti.

Peter är med vid uppropet på Vux för att kort presentera vad Mediateket kan erbjuda. 

Vuxeleverna uppmanas att i förväg kontrollera vilka böcker som finns till utlån via Mediateket - hela kurslitteraturlistan finns här. De kan också då ha ställt sig i kö på dessa böcker vilket underlättar hanteringen för dem när de kommer till Mediateket.

I skrivande stund (feb-15) planeras att Mediateket är stängt den 5-7 augusti. Från den 10 augusti behövs dessutom Mediateket för ungdomsgymnasiet, så eleverna uppmanas att ställa sig i kö i god tid (se ovan) och att hämta böcker under just de två första dagarna. 

10-14 AUGUSTI (LÄRARE PÅ GYMNASIET) 10-14 AUGUSTI (LÄRARE PÅ GYMNASIET)

Vid sidan om personalens uppstartsdagar så behöver ämnesläraren och/eller mentorn i samarbete med Mediateket ta fram de läromedel som behövs för respektive klass (det gäller särskilt ettorna, men även ny ämneslitteratur för tvåor och treor). IM väntar med utdelning till ett senare tillfälle.

Ungdomsgymnasiet

Medierna läggs i lämpliga högar på avsedda bord i klassrummet där utlämningen sedan kommer att ske (Mediateket för ettorna och AF16 för tvåorna och treorna). Mediateket tillhandahåller lån av vagnar om detta behövs. 

Ämnesläraren är ytterst ansvarig för att allt material kommer fram senast dagen före elevernas skolstart. 

14 augusti är sista chansen för mentorer/ämneslärare att ta fram läromedel till sina elever på ungdomsgymnasiet. 

17 AUGUSTI (ETTOR) 17 AUGUSTI (ETTOR)

Utlämning (30 min) i Mediateket / Datorundervisning (30 min) i AF??

09:15 / 09:45 - SA15+FT15 (25+5 = 30 pers) - begärd tid på fm

09:45 / 10:30 - EE15, HA15, VO15 (12+9+9 = 30 pers)

10:30 / 11:15 - TE15 (26 pers)

12:30 / 13:15 - IN15, NATE15 (5+26 = 31 pers)

13:15 / 14:00 - EK14 (29 pers)

Med två hanterade datorer för utlåning med hjälp av bibliotekssystemet Bookit bör detta gå utan några problem. Mediatekets personal kommer även att förbereda lånen så mycket som det bara går för den eller de största grupperna. 

Schemat är uppställt så att personalen skall vara garanterade en halvtimmes lunch, även om det skulle bli förseningar på förmiddagen. Även på eftermiddagen finns det en viss möjlighet till att förlänga tiden utan att eleverna missar bussarna som går lite efter kl 15 första dagen. 

Eleverna kan, om de vill, gå genom denna instruktion som förbereder utlåningen. 

DATOR 2015 DATOR 2015

HP ProBook 430 med i3-processor, generation 3.

På datorerna finns Office 365 och om eleverna aktiverar OneDrive får de ett säkrare skydd mot dataförlust. 

HP ProBook 430 med i5-processor, generation 3.

Denna innehåller, förutom en starkare processor, samma saker som den första datorn. i5-datorn delas ut till teknisterna på Tingsholmsgymnasiet.