Hoppa till innehåll
GILLA! GILLA!

Följ oss på Facebook och Twitter och få information om allt som är på gång, snabbt och lätt!

+ Läs mer om det amerikanska presidentvalet

Det amerikanska presidentvalet är högaktuellt efter att Hillary Clinton nu sagt att hon ställer upp som kandidat för Demokraterna. I Times senare nummer har man bl.a. tittat på Hillary Clinton och Jeb Bush och vad de står för. Läs gärna!

+ Tunna engelska romaner

  

Dessa böcker har ca 100-150 sidor. Hitta böckerna efter författarens efternamn.

Surfare: Wave warrior av L Choyce

Urban exploration: Infiltration av S Rodman

Geocaching*: Caching in av K Butcher

Snabbmatsindustrin: Stuffed av E Walters

Rån: Masked av N McClintock

Flash mob*: In a flash av E Walters

Hemlösa barn*: Just gone av W Kowalski

Självmordsförsök*: Cuts like a knife av D Ryan

*Vi har två exemplar av denna bok – perfekt om ni är två som vill läsa samma

Källkritiksdagen 2015

Idag är en av de viktigaste dagarna i biblioteken under året. Det är den Internationella källkritiksdagen och vi får idag en möjlighet att se om vi är bra på att tolka vår omvärld - för hur många av oss riskerar egentligen att gå på aprilskämt idag?

Tack och lov så visar aktuell forskning att ungdomar av idag har blivit bättre på att tolka händelser i sin omvärld på ett källkritiskt sätt. Ungdomar, och delvis även vuxna, verkar ha tagit till sig av utvecklingen av sociala medier på ett positivt sätt och idag mer än för några år sedan undviker att skicka vidare länkar och material som man inte har dubbelkollat förut. Allt fler läser dessutom genom hela texten innan man väljer att acceptera eller förkasta en artikel. 

Även vid sökningar på Google finns det nu en positiv trend, ser vi i en avhandling från Milanos universitet av professor Lirpa Uno (se länk längre ner till en sammanfattning av avhandlingen). Förr (före 2012) var det så att man sällan gick förbi den första sidan i en googlesökning utan tog egentligen bara något av det som man kunde se på sidan 1. Man litade alltså på att Google i all välmening förstod vad som var bäst för en och tänkte inte vidare. Nu sker en mer djupare kontroll av materialet, även bland vuxna, och det är ju positivt!

Läs mer om avhandlingen här.

Solförmörkelse på fredag

På fredag är det partiell solförmörkelse. Det är så mycket som 83,22% som kommer att döljas här över Ulricehamn. Vill man ha en fullständig solförmörkelse så får man ta sig till Färöarna eller Svalbard, men 83 procent är ju inte fy skam. Dock ser inte vädret ut att bli så tillåtande - molnigt väder och risk för regn lär dölja solen rätt så bra ändå...

Läs mer om solförmörkelsen i den nya Illustrerad vetenskap, eller gå in på deras webbplats för mer information. Den partiella solförmörkelsen äger rum mellan 08:45 och 11:00, med störst effekt kl 09:53. 

Skolbibliotek i världsklass - för tredje året i rad

 

Av ett 50-tal nominerade skolbibliotek till utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2015 fick en tredjedel  (16 stycken) utmärkelsen. I denna exklusiva grupp finns Tingsholmsgymnasiet och dess Mediatek med! Det är tredje året i rad som Tingsholmsgymnasiet är mottagare av denna utmärkelse, utgiven av DIK - facket för dokumentation, information och kommunikation, vilket vi självklart är mycket glada över!

Ett skolbibliotek i världsklass skall enligt kriterierna:

  • vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • ha överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Orsaken till att just Tingsholmsgymnasiet får priset är flera. Men vi gissar att juryn har lagt tyngd på att Mediateket arbetar med praktisk medie- och informationskunnighet för elever och pedagoger, att vi stödjer den övriga pedagogiska personalen på skolan och att vi är ett stöd för eleverna i deras lärprocesser.

Tingsholmsgymnasiets Mediatek är en del av den pedagogiska utvecklingen på Tingsholmsgymnasiets program såväl som på Ulricehamns vuxenutbildning och Svenska för invandrare. Samarbete är nyckelordet - vi är övertygade om att ett skolbibliotek som samarbetar med den övriga skolan stärker måluppfyllelsen för eleverna och lyfter undervisningens värde i stort.

Uppmärksamhet i medier:

UT 2015-03-19