Hoppa till innehåll
GILLA! GILLA!

Följ oss på Facebook och Twitter och få information om allt som är på gång, snabbt och lätt!

Tillbaka

Källkritiksdagen 2015

Idag är en av de viktigaste dagarna i biblioteken under året. Det är den Internationella källkritiksdagen och vi får idag en möjlighet att se om vi är bra på att tolka vår omvärld - för hur många av oss riskerar egentligen att gå på aprilskämt idag?

Tack och lov så visar aktuell forskning att ungdomar av idag har blivit bättre på att tolka händelser i sin omvärld på ett källkritiskt sätt. Ungdomar, och delvis även vuxna, verkar ha tagit till sig av utvecklingen av sociala medier på ett positivt sätt och idag mer än för några år sedan undviker att skicka vidare länkar och material som man inte har dubbelkollat förut. Allt fler läser dessutom genom hela texten innan man väljer att acceptera eller förkasta en artikel. 

Även vid sökningar på Google finns det nu en positiv trend, ser vi i en avhandling från Milanos universitet av professor Lirpa Uno (se länk längre ner till en sammanfattning av avhandlingen). Förr (före 2012) var det så att man sällan gick förbi den första sidan i en googlesökning utan tog egentligen bara något av det som man kunde se på sidan 1. Man litade alltså på att Google i all välmening förstod vad som var bäst för en och tänkte inte vidare. Nu sker en mer djupare kontroll av materialet, även bland vuxna, och det är ju positivt!

Läs mer om avhandlingen här.