Hoppa till innehåll
BRA LÄNKAR BRA LÄNKAR

Lektion 1

Informationssökning (>>)

Global issues in context

Vetenskapliga källor

Källkritik

Dropbox (använd länken så får du 500 MB extra)

Lektion 2

Rapportskrivning + enkäter (>>)

Hur skriver jag en rapport?

LEKTIONER 2013/14 LEKTIONER 2013/14

Lektion 1 & 2

BF11: 15 maj >> maj 

ES11: 8 nov >> 2 dec

NA11: 15 maj + 6 nov >> 11 dec

SA11: [ej] >> 17 apr 

TE11: 4 nov >> 2 dec

VO11: 15 maj >> maj 

SKICKA IN SKICKA IN

Vi på Mediateket skall ha gymnasiearbetet som en enstaka pdf-fil, så fort som de är godkända av handledaren. 

Gymnasiearbetet skall vara som en fil (bilagor skall alltså läggas ihop med gymnasiearbetet) och om ni har svårigheter att göra detta finns det flera gratismöjligheter att göra detta på webben - sök bara med orden "merge two pdfs online free" på Google. 
 

Pdf-filerna kan skickas till bibliotekarien på e-post. Om det inte redan framgår av arbetet så behöver jag ha fullständiga namn och klasstillhörighet. 

Efter att vi lagt in gymnasiearbetena i systemet så är de sökbara i vår katalog och läsbara i Mediatekets rum på Fronter. 

Antal inlämnade arbeten

2015: ??
2014: 30
2013: 36
2012: 60
2011: 58
2010: 59

CHECKLISTA CHECKLISTA

Har du använt dig av mallen?

Har du tagit bort alla klamrar som från början stod runt de texter som ni uppmanades att ändra? (Namn, titel, vissa underkapitel)
Om du har bilagor - har du då sammanfogat dem med rapporten så att handledaren och Mediateket får en fil och inte flera?
Har du hittat bra nyckelord att använda dig av (4 st räcker, helt klart!)? Försök att beskriva innehållet i din rapport, inte din process.
Uppdatera innehållsförteckningen (högerklicka > uppdatera). Passa då även på att göra samma sak där det står antal sidor (högerklicka på siffran > uppdatera).
En sista stavningskontroll kan enkelt göras med hjälp av Word.