Hoppa till innehåll
KÄLLHANTERING KÄLLHANTERING


Ministry of information 1944, PD

Det kommer säkert inte som en överraskning att ni i skriftliga arbeten har ett allt större krav på er att skriva korrekta källhänvisningar och att på andra sätt hantera era källor korrekt. Här på Tingsholmsgymnasiets mediateks webbplats har vi samlat allt ni behöver veta, oavsett om ni skriver ert gymnasiearbete eller om ni skall skriva en kortare rapport i något ämne. Använd webbplatsen som en uppslagsbok för att hitta de rätta sätten att skriva på. 

På Tingsholmsgymnasiet utgår vi från högskolans regler för hur man skriver en källförteckning och hur man refererar (hänvisar) till denna. Det finns två modeller - Oxford och Harvard - vilken du skall använda dig av i ditt gymnasiearbete diskuterar du med din handledare om, på andra rapporter är du själv fri att välja vilken du följer. Klicka vidare under Oxfordmodellen eller Harvardmodellen här till vänster för att hitta rekommendationer om hur man skriver källhänvisning och källförteckning.Grunden i båda modellerna är att vara noggrann och alltid ha en källa för det du skriver om - du får alltså inte lägga in egna åsikter om du inte har det som uppgift. Ett stående tips är att du, när du använder er av en källa, alltid skriver upp var du läste det. Författare, titel, sidor, webbplats (med datum för webbplatsen), etc. Om du har skrivit upp detta så blir det lättare för dig att göra rätt källhänvisningar så småningom. En del väljer dessutom att spara en kopia av använda webbplatssidor, så att man i efterhand kan "bevisa" källan för sin handledare - på webbplatser som ändras ofta kan detta vara en mycket god tanke att följa. 

VAD ÄR EN KÄLLA? VAD ÄR EN KÄLLA?

 

En källa kan vara såväl skriftligt som muntligt material. 

Ett källmaterial ger oss information om till exempel en viss händelse. 

Källmaterial måste ofta tolkas. Kan förmedla två helt olika bilder av samma händelse. 

 

Man skiljer på:

primära och sekundära källor - läser du den som sade saken från början eller är din källa en återberättelse?

formella och informella källor - typexempel på formell källa är officiell myndighets- eller företagsinformation. En informell källa kan vara en person som återberättar sin version av en händelse.