Hoppa till innehåll

Lättlästa böcker är olika svåra.

Lästrappan är en möjlighet att gå vidare in i vanligt skrivna böcker. Lästrappa 1 är den första nivån. 

LÄSTRAPPA 1
112352
Bortgift
111839
Svindlande höjder
103986
Stockholms blodbad
11006
Trasig